Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Job hos os

Erfaren Kordegn til fuldtidsstilling i Simeon-Sankt Johannes Sogn i hjertet af Nørrebro

Simeon-Sankt Johannes sogn søger en erfaren kordegn. Vores nye kordegn kommer til at arbejde for tre kirker med hvert deres unikke udtryk – Simeons Kirke, Sankt Johannes Kirke og De Gamles Bys Kirke. Sognet rummer også Plejecenter Sølund og Rigshospitalet, som du også vil være med til at personregistrere for.

Du vil indgå i en personalegruppe med 6 præster, 2 kordegne, 2 organister, 4 kirketjenere, 1 kommunikationsmedarbejderen, kirke-og kulturmedarbejderen samt den administrative leder.

Opgaverne spænder bredt og foregår i et godt og respektfuldt teamwork med de øvrige ansatte, så det er vigtigt, at du har lyst til at indgå i kirkens arbejdsfællesskab.

Grundet det store sogn er der et stort og omhyggeligt kalenderstyringsarbejde - for så vidt angår kirkelige handlinger - der bl.a. ligger på kirkekontoret.

Indre Nørrebro er et ungt sogn med høj flyttefrekvens, så det er vigtigt vi er gode til at byde nye ansigter velkommen. Her bor mange unge med fart på, men vi har også en stor menighed af ældre, der føler sig hjemme i kirken. Endelig lægger vi meget vægt på socialt arbejde, og det at socialt udsatte oplever at være en ligeværdig del af vores fællesskab.
 

Opgaver:

 • Personregistrering bl.a. også for Rigshospitalet herunder nøddåber, nødvielser, fødsler af udenlandske børn, registrering af dødsfald på udenlandske borgere samt tilbagemelding til Grønland og Færøerne.
 • Betjening af travlt kirkekontor med mange udenlandske borgerhenvendelser.
 • Kirkebogsopslag og attestarbejde også på udlændinge født på Rigshospitalet.
 • Kalenderstyring for sognets kirkelige handlinger.

 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet personregisterfører.
 • Er venlig, imødekommende og serviceminded over for alle typer mennesker, der kommer på et kirkekontor på Nørrebro.
 • Er god til at kommunikere i skrift og tale på både dansk og engelsk.
 • Kan bevare overblikket i stressede situationer.
 • Kan planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver.
 • Er god til at samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Er omhyggelig og har øje for detaljer.
   

Vi kan tilbyde:

 • Spændende og selvstændigt job med en stor berøringsflade.
 • Et sogn med et højt aktivitetsniveau, der ud over de kirkelige handlinger f. eks rummer store orgelkoncerter, foredrag, folkekøkken, børnekor og filmcafé.
 • Et sundt arbejdsmiljø hvor vi respekterer hinanden og hinandens faglighed.
 • Et velfungerende Menighedsråd.
 • Et godt samarbejde på tværs af faggrupper.

Ansættelse sker ved Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd, Sjællandsgade 12B, 2200 København N

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne er gennemført.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. Der er endvidere OK tillæg på 853,06 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 298.151,82 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, rådighedstillægget udgør årligt 35.373,48 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der er en prøvetid på tre måneder.

Ansøgningen med relevante bilag skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. marts 2023

kl. 12 på 9169fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12, og stillingen ønskes senest besat pr. 1. maj 2023.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.       

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Provst Per Vibskov Nielsen tlf. 35 36 12 68 eller kordegn Louise Becker 50526891.